نوشته های پراکنده- از من عکس بگیرید

همه‌چیز تیپ عکس به خودش گرفته بود، زمین خیس، آدم‌های دونده و سربازهایی که بلند‌بلند ترانه می‌خواندند. صف نانوایی، بخار دهان عابران، مه، گربه، خیابان...

دستم را توی جیبم کردم و توی دلم سوت زدم و رفتم ...

/ 0 نظر / 20 بازدید