نوشته های پراکنده- قلک

خیلی طول کشید تا تونست قلک گلی را پر کند، منهای اون چند‌باری که به زور از توش چند سکه‌ای بیرون کشیده بود، همیشه باید از چیزی می‌زد که بتونه شاهد سنگین شدنش باشه.

قلکش هیچوقت پر نمی‌شد اما دلخوشی‌اش بود

/ 1 نظر / 23 بازدید