نوشته های پراکنده- پرواز

چه جمله‌ی زیبایی بود: " حصر آیت‌الله آزاده تمام شد."

چقدر انتظار کشیدم که روز مکافات که رسید، روز مکافات رسید، روز مکافات، مکافات...

چقدر انتظار بیهوده‌ای که هنوز خورشید بی‌شرم، طلوع می‌کند بی‌هیچ ابایی از عیان‌سازی حفره‌ای که در روح ما سر باز کرده است...

چه انتظار بیهوده‌ای

/ 4 نظر / 18 بازدید
شیواتیر

... !!! ... ... [خنثی]

کلودیا

.......

سحر شیرمحمدی

تناقض برخاستن رفتن