وقتی قصه‌ام می‌شوی

نثر، داستان کوتاه

» آرزو :: چهارشنبه ۱٠ شهریور ۱۳٩٥
» متوسط بودن :: یکشنبه ۳ آبان ۱۳٩٤
» از این قطار خون می‌چکه قربان!، اثر حسین مرتضائیان آبکنار، مجله ادبی چوک :: یکشنبه ٥ مهر ۱۳٩٤
» مخاطب خودآگاه در ادبیات جنگ‌زده :: یکشنبه ۱٥ شهریور ۱۳٩٤
» یادداشتی بر رمان «روزگار فراموش‌شده»، نوشته مهدی رضایی :: یکشنبه ٢٥ امرداد ۱۳٩٤
» آب و هوا :: چهارشنبه ۳ تیر ۱۳٩٤
» منِ این روزها :: شنبه ٢۳ خرداد ۱۳٩٤
» تقدیر :: یکشنبه ٢٤ اسفند ۱۳٩۳
» نگفتنی‌ها :: چهارشنبه ٢٤ دی ۱۳٩۳
» گذشته :: دوشنبه ٢۸ مهر ۱۳٩۳
» مترجم نگاه :: یکشنبه ٩ شهریور ۱۳٩۳
» یکی بود و نبود یکشنبه‌ای :: دوشنبه ٦ امرداد ۱۳٩۳
» بهارنوشت‌ها :: یکشنبه ۱ تیر ۱۳٩۳
» ق ا ن ع :: شنبه ۳ خرداد ۱۳٩۳
» پی‌نوشت ها :: شنبه ۳ اسفند ۱۳٩٢
» تعادل :: دوشنبه ٤ آذر ۱۳٩٢
» سنگینم :: چهارشنبه ٢٧ شهریور ۱۳٩٢
» انگشت هایی که روی گونه ام کشیده ای... :: چهارشنبه ٩ امرداد ۱۳٩٢
» مراقبت :: دوشنبه ٦ خرداد ۱۳٩٢
» اع ت مــــــا د :: یکشنبه ٥ خرداد ۱۳٩٢
» آزادی :: شنبه ۳ فروردین ۱۳٩٢
» ز نـــــــ د گــــــــ ی :: دوشنبه ۱٤ اسفند ۱۳٩۱
» ... :: چهارشنبه ۱۳ دی ۱۳٩۱
» خط خطی :: دوشنبه ٢٠ آذر ۱۳٩۱
» مثل پرنده‌ای که می‌نشیند روی دست‌هایت... :: یکشنبه ٢۸ آبان ۱۳٩۱
» هواشو دارم :: شنبه ٢٢ مهر ۱۳٩۱
» دنیای راستکی :: شنبه ۱٥ مهر ۱۳٩۱
» انتشار کتاب روزنامه صبح... :: چهارشنبه ٥ مهر ۱۳٩۱
» هزار گنجشک... از نمی دانم :: یکشنبه ٢٦ شهریور ۱۳٩۱
» ناگهانی :: دوشنبه ٦ شهریور ۱۳٩۱
» می ترسم دیــــــــر... :: سه‌شنبه ٢٧ تیر ۱۳٩۱
» خداحافظ آقای سلحشور :: جمعه ٢ تیر ۱۳٩۱
» برای خرداد و بس :: سه‌شنبه ٩ خرداد ۱۳٩۱
» نامه شماره دلتنگی :: چهارشنبه ٢٠ اردیبهشت ۱۳٩۱
» آرامش طوفانی :: شنبه ۱٦ اردیبهشت ۱۳٩۱
» خداحافظ گوهردشت :: دوشنبه ۱٤ فروردین ۱۳٩۱
» نزدیکــــــــ 1 :: چهارشنبه ٢٦ بهمن ۱۳٩٠
» برای چندمین‌بار :: دوشنبه ٢٦ دی ۱۳٩٠
» نامه های من شماره هشت- دوربرگردان :: چهارشنبه ٢۱ دی ۱۳٩٠
» یکی یادمون بیاره، کِی به داد هم رسیدیم؟ :: سه‌شنبه ۱۳ دی ۱۳٩٠
» درست مثل درخت :: سه‌شنبه ٢٩ آذر ۱۳٩٠
» شبه داستان- همین‌طوری :: چهارشنبه ۱۸ آبان ۱۳٩٠
» به دنیا اومدم تا ... عاشقت باشم :: دوشنبه ٢ آبان ۱۳٩٠
» غربال :: یکشنبه ٢٤ مهر ۱۳٩٠
» به - خاطر خودم... :: یکشنبه ۱٧ مهر ۱۳٩٠
» از سی و سه پل تا ... :: دوشنبه ٢۱ شهریور ۱۳٩٠
» نثر، شاید این زخم مشترک باشه :: سه‌شنبه ۸ شهریور ۱۳٩٠
» نامه شماره 6- تو اینجا نبودی :: سه‌شنبه ٢٥ امرداد ۱۳٩٠
» داستان-طرح- اتفاقی :: یکشنبه ۱٦ امرداد ۱۳٩٠
» نامه شماره 5- بی-چاره :: شنبه ۱ امرداد ۱۳٩٠
» نامه شماره 4 - برزخی از رویا تا واقعیت :: یکشنبه ۱٩ تیر ۱۳٩٠
» نامه شماره 3- فتحت در قعر دلم :: چهارشنبه ۸ تیر ۱۳٩٠
» نامه شماره 2- هوا را نفس نمی کشم، کم نیاوری :: شنبه ٤ تیر ۱۳٩٠
» نامه شماره 1 - سیگار کشیدن ممنوع نی-ست :: شنبه ٧ خرداد ۱۳٩٠
» نوشته های پراکنده- نیست امید صلاحی به فساد حافظ... :: یکشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳٩٠
» داستان - ایستگاه صفر :: یکشنبه ۱٤ فروردین ۱۳٩٠
» نوشته های پراکنده- چهار فصل :: سه‌شنبه ٢٤ اسفند ۱۳۸٩
» نوشته های پراکنده- صید :: یکشنبه ۸ اسفند ۱۳۸٩
» نوشته های پراکنده- بعد از مرگ سهراب :: پنجشنبه ٢۸ بهمن ۱۳۸٩
» داستان- وقتی قصه ام می شوی ... :: پنجشنبه ٧ بهمن ۱۳۸٩
» نوشته های پراکنده- ته مانده :: دوشنبه ٢٧ دی ۱۳۸٩
» نوشته های پراکنده - خانوم خانوما :: چهارشنبه ۱٥ دی ۱۳۸٩
» نوشته های پراکنده- متعارض :: شنبه ۱۱ دی ۱۳۸٩
» نوشته های پراکنده- خوشبختی :: یکشنبه ٢۸ آذر ۱۳۸٩
» نامه ها- شبح شب :: یکشنبه ٢۱ آذر ۱۳۸٩
» نوشته های پراکنده- من لاله هستم یا شهلا ؟ :: سه‌شنبه ۱٦ آذر ۱۳۸٩
» نوشته های پراکنده- تو زیبا نیستی، من کلک زیبا آفرین دارم/معینی کرمانشاهی :: دوشنبه ۱ آذر ۱۳۸٩
» داستان- تأخیر :: شنبه ۱٥ آبان ۱۳۸٩
» نوشته های پراکنده- کلافه :: چهارشنبه ٥ آبان ۱۳۸٩
» نوشته های پراکنده- یادم می ماند :: یکشنبه ٢٥ مهر ۱۳۸٩
» داستان- رویا :: شنبه ۱٠ مهر ۱۳۸٩
» داستان- خیابان دو طرفه :: چهارشنبه ۳۱ شهریور ۱۳۸٩
» نوشته های پراکنده- آغوش :: شنبه ٢٧ شهریور ۱۳۸٩
» نوشته های پراکنده- برنده :: جمعه ۱٢ شهریور ۱۳۸٩
» نوشته های پراکنده- حرفم را قورت می دهم، دنیا سیر می شود از سکوتم :: پنجشنبه ٢۸ امرداد ۱۳۸٩
» نوشته های پراکنده- ای وای بر اسیری کز یاد رفته باشد... :: سه‌شنبه ۱٩ امرداد ۱۳۸٩
» نوشته های پراکنده- ب ی قرار :: دوشنبه ٤ امرداد ۱۳۸٩
» داستان- گناهکار :: جمعه ۱ امرداد ۱۳۸٩
» نوشته های پراکنده- حواس پرت :: چهارشنبه ٢۳ تیر ۱۳۸٩
» نوشته های پراکنده- تاخیر :: یکشنبه ٦ تیر ۱۳۸٩
» نوشته های پراکنده- فیلتر :: پنجشنبه ٢٧ خرداد ۱۳۸٩
» نوشته های پراکنده- ... :: سه‌شنبه ٢٥ خرداد ۱۳۸٩
» نوشته های پراکنده- خدایا چنان کن پایان کار... :: یکشنبه ۱٦ خرداد ۱۳۸٩
» نوشته های پراکنده- تقصیر :: یکشنبه ٩ خرداد ۱۳۸٩
» نوشته های پراکنده- از خاطره هایی که شنیدم :: چهارشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۸٩
» نوشته های پراکنده- "فردا روزی است که تقویم امسال من می میرد" - ... :: یکشنبه ۱ فروردین ۱۳۸٩
» نوشته های پراکنده- چه خیالها گذر کرد و ... :: یکشنبه ۱٦ اسفند ۱۳۸۸
» نوشته های پراکنده- وقتی قصه ام می شوی :: شنبه ۱ اسفند ۱۳۸۸
» نوشته های پراکنده- رد پا :: شنبه ۱٧ بهمن ۱۳۸۸
» نوشته های پراکنده- گل نازم ... :: جمعه ٢ بهمن ۱۳۸۸
» نوشته های پراکنده- واژه ها معمولی اند، مرا ببخش :: دوشنبه ٢۸ دی ۱۳۸۸
» نوشته های پراکنده- یه قصه برای نخوندن :: شنبه ٢٦ دی ۱۳۸۸
» نوشته های پراکنده- نشانی ام جایی در قلب تست :: دوشنبه ۱٤ دی ۱۳۸۸
» نوشته های پراکنده- 12دی :: چهارشنبه ٢ دی ۱۳۸۸
» نوشته های پراکنده- پرواز :: یکشنبه ٢٩ آذر ۱۳۸۸
» نوشته های پراکنده- هیچکس :: شنبه ٢۱ آذر ۱۳۸۸
» نوشته های پراکنده- از من عکس بگیرید :: چهارشنبه ۱۸ آذر ۱۳۸۸
» نوشته های پراکنده- از پنجره نگاه می کنم، چراغ ترمز روشن نمی شود :: شنبه ۱٤ آذر ۱۳۸۸
» داستان- طنین خوش رفتن :: جمعه ٦ آذر ۱۳۸۸
» نوشته های پراکنده- قلک :: یکشنبه ۱٧ آبان ۱۳۸۸
» نوشته های پراکنده- تاکسی زرد :: چهارشنبه ۱۳ آبان ۱۳۸۸
» نوشته های پراکنده- حرمت :: دوشنبه ٢٧ مهر ۱۳۸۸
» نوشته های پراکنده- انتظار پول خرد از تو ندارم، سوار شو بی حساب :: سه‌شنبه ٢۱ مهر ۱۳۸۸
» نوشته های پراکنده- مجازاتی برای من هست، بی اعتمادی :: شنبه ۱۸ مهر ۱۳۸۸
» مداد رنگی :: شنبه ۱۱ مهر ۱۳۸۸
» داستان- جریان تند رودخانه :: یکشنبه ٥ مهر ۱۳۸۸
» نوشته های پراکنده- باز آمد بوی ماه مدرسه :: سه‌شنبه ۳۱ شهریور ۱۳۸۸
» نوشته های پراکنده- زیــــــــــــــــــر زمیـــــــــــــــــــــــــــــــــــن :: یکشنبه ۱ شهریور ۱۳۸۸
» نوشته های پراکنده- به بهانه ورق زدن دفتری قدیمی :: جمعه ۱٦ امرداد ۱۳۸۸
» نوشته های پراکنده- جایی برای پنهان شدن اگر می شناسی به من بگو :: یکشنبه ٤ امرداد ۱۳۸۸
» نوشته های پراکنده- بگو زمین بایستد :: پنجشنبه ۱۱ تیر ۱۳۸۸
» نامه ها- برای تو که همه چیز می دانی :: چهارشنبه ۳ تیر ۱۳۸۸
» نوشته های پراکنده- می نویسم :: یکشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۸۸
» نوشته های پراکنده- صلاح کار کجا و من خراب کجا؟ :: شنبه ۳٠ خرداد ۱۳۸۸
» نوشته های پراکنده- از مسیر مقابل از تو دور می شوم :: دوشنبه ۱۱ خرداد ۱۳۸۸
» نوشته های پراکنده- برای بابا :: سه‌شنبه ٥ خرداد ۱۳۸۸
» نوشته های پراکنده- اینبار تنهایی :: سه‌شنبه ٥ خرداد ۱۳۸۸
» نوشته های پراکنده- برای داشتنت با همان تصویر همیشه :: دوشنبه ٢۸ اردیبهشت ۱۳۸۸
» نوشته های پراکنده- تنهایی :: پنجشنبه ۱٧ اردیبهشت ۱۳۸۸
» نوشته های پراکنده- وقتی می شود به تو فکر کرد... :: پنجشنبه ۱٧ اردیبهشت ۱۳۸۸
» نوشته های پراکنده- اندازه من باش :: یکشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۸۸
» نوشته های پراکنده- مرا می ترسانی که بروم :: دوشنبه ٧ اردیبهشت ۱۳۸۸
» نوشته های پراکنده- برای عرض سلام :: دوشنبه ٧ اردیبهشت ۱۳۸۸


Design By : Night Skin